پيشگفتار

بسم الله الرحمن الرحيم

اِنَّ الله لا يغيِِِِِِِِِِِِِِِّرو ما بِقوَمٍ حتّي يغَّييرو اما باَ نفِسِهم

  خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم مي فرمايد به درستي كه وضع هيچ قومي را تغيير نمي دهم مگر اينكه آن قوم خودشان وضع خودشان را تغيير دهند . به راستي چه رمزي در اين نهفته است . چرا خداوند سرنوشت بشر را دست خود بشر مي سپارد و تا حركتي انجام ندهيم و به دنبال هدف و مواردي نباشيم چيزي حاصلمان نمي شود البته اگر بخواهيم در خصوص همين آيه صحبت كنيم . مجال اين مقال را نبايد و فقط با بيان اين آيه در شروع پيشگفتار خواستيم براي خودم و همنوردان گراميم من باب تذكران نفعت الذكري تذكري داده باشم كه خودمان نخواهيم مائده اي از آسمان نخواهد رسيد و معجزه اي هم نخواهد شد پس بايد خودمان را براي تغييرات آماده كنيم و پويايي سرلوحه امور خويش قرار دهيم و به قول يكي از علماي مديريتي به جاي خيره شدن به تاريكي بهتر است هر كدام مان يك چوب كبريت روشن كنيم؟ بايد بدانيم كه در پس هر مشكلي هدفي نهفته است كه  بايد روشن شود . تا با روشن شدن اين هدف به ما امكان دهد تمامي نيروهاي خود را در راستاي دستيابي به آن متمركز كنيم و بهتر است با خود و ديگران از هدفهايي سخن گوئيم كه در پيش داريم نه مشكلاتي كه به آن گرفتاريم خواست افراد واقعاً اساسي است ، همين خواست و تمايل است كه بشر را در جهت رشد و توسعه به حركت وا مي دارد و به عمل آنها معنا مي بخشد . فقدان آرزو ، رشد و تحول را متوقف مي سازد . تجربه نشان مي دهد صرف وقت براي ترسيم آينده و پاشيدن بذر ميل به تغيير و پيشرفت در ذهنها بسيار مفيد است . اين مرحله تأثير توانمندي در جلب توجه افراد به ضرورت تغيير و رشد دارد . در عين حال ميل به پيشرفت و تغييرات براي تحقق آن كافي نخواهد بود ، بلكه براي برانگيختن افراد به اين كار بايد راهي طولاني طي كرد .

وقتي با هم فكري ارگان هيأت دريافتيم كه تمايل و علاقمندي زيادي در جامعه كوهنوردي استان براي صعود به قلل هيماليا و ارتفاعات بالاي 8000 متري وجود دارد اولين قدم براي بر انگيختن علاقمندان اجراي طرح فراخوان عمومي در سطح استان بود كه با اجراي اردوها و تمرينات براساس برنامه هاي از پيش تعيين شده موفق شديم مسير اين كار را هموار نمائيم و به منظور تحقق اهداف آتي و جهش از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب آمال ذيل بعنوان اصلي ترين راهكار تعيين گرديدند .

1-                           آرزوها و ارزشهايي كه بايد ارضا شوند . ( جزئيات اين موارد طي جلساتي كه بعنوان ستاد پشتيباني تشكيل مي گرديده تشريح مي شد . )

2-                           آرمانهايي كه بايد دنبال گردند .

3-                           هدفهايي كه بايد تحقق يابند ( اعزام كوهنورد يا كوهنوردان به هيماليا )

4-                           وسايل و منابع و امكاناتي كه بايد به كار گرفته شوند .

بدينوسيله هدف دقيقاً تعريف و مشخص شد و راه براي اقدام  ، جهت گيري و جستجوي راه حلهاي مناسب هموار گرديد و مسير رشد و حركت بشكل پويا خودش را نشان داد .

دستاورد اين تلاشها در سالهاي بعدي ( از سال 79 تا كنون ) محقق شد و با اعزام نفرات و كوهنوردان حرفه ايي به اردوها در طول پنج سال گذشته توانسته ايم ملي پوشان توانمند و مقتدري را تحويل جامعه كوهنوردي  بنمائيم و جايگاه آذربايجان را در اندازه شان و عظمت اش در اين رشته ورزشي محقق سازيم و بحول و قوه الهي با تلاش برق آساي كوهنوردان شاخص اين خطه و جانفشاني هاي اين انسانهاي  بي ادعا و گمنام در تمامي برنامه هاي فدراسيون پيشتازانه حضور فعال  داريم .

اينك وقت آن رسيده است كه با معاضدت و راهنمائيها و ارشادات همه پيشكسوتان و همنوردان عزيز و متفكر و خردمند حركت نويني را در جهت آماده سازي تيمها و گروههاي هيماليا نوردي در استان آغاز كنيم . ما مي دانيم مقصد نهايي نزديك و مشخص است  چرا كه هستند كوهنورداني مبرزي كه هر قدم قدمشان در كوهها و صخره ها و يخچالها كوله باري از تجربه است و با رهنمودهاي خويش بيش از پيش مي توانند چراغ راه آينده باشند .

 ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد                     تا مگر پيش نهد لطف شما گامي چند

ً جا دارد كه به يك توصيه مديريتي ديگر اشاره اي بكنيم . ً

ً كساني كه تنها به وضع خوب كنوني دل خوش كنند . در رقابتهاي كوتاه مدت روز به روز بهتر مي شوند . ولي از سوي ديگر در برابر دگرگونيهاي دراز مدت آينده سخت آسيب پذير خواهند شد . ً بنابر اين ما بايد بجنبيم و تنها به وضع خوب كنوني دل خوش نباشيم و براي دگرگونيهاي دراز مدت بياندشيم تااز جايگاه به حق استان در عرصه ها و رقابتهاي بين المللي و كشور محافظت كنيم و هر گونه درنگ و معطلي موجب شكست است . درنگ امروز فرداي اسارت باري را به دنبال خواهد داشت .

پس بايد همواره تحت توجهات حضرت ولي عصر ( عج ) بخواهيم تا با پيشبرد اهداف عاليه اين رشته ورزشي نام پر آوازه آذربايجان را پر آوازه تر كنيم و اگر بخواهيم  مي توانيم چرا كه خواستن توانستن است و براي تحقق اين آرمان والا دست ياري به سوي همه كساني كه در اين رشته ورزشي تجربه و تخصصي دارند و احساس مسئوليت مي كنند دراز مي كنيم و كماكان رهنمودها و راهنمائيها و انتقاداتشان را با جان و دل ارج مي نهيم چرا كه توسعه و پيشرفت و هر گونه موفقيت كوهنوردي استان مرهون تلاش و معاضدت و مساعدتهاي شما بزرگواران  مي باشد . در خاتمه از همه مسئولين محترم استاني به ويژه مدير كل محترم تربيت بدني استان و معاونين عزيزشان و مسئولين ادارات و واحدهاي اداره كل – ورزش دوستان – كوهنوردان و پيشكسوتان – مربيان و همكارانم در هيأت و همگي عزيزاني كه ما را در اجراي برنامه ها و پيشبرد اهداف ياري و پشتيباني نموده اند صميمانه تقدير و تشكر نموده و اميد دارم كه خداوند به فضل و كرمش خدمات همگي ما را به شايسته ترين وجه قبول و قصور و كوتاهيهايمان را نيز به كبريائيش عفو فرمايد .

بايد بدانيم كه تاريخ كوهنوردي مرهون و مديون زحمات و از جان گذشتگي انسانهاي بي ادعا و ايثارگري است كه با پيكار گروهي و يا فردي و بدون داشتن تجهيزات و اطلاعات فني و تجربه ناكافي قدم در راه سخت و پر خطري گذاشته و به فتوحات وصف ناپذيري دست زده اند .

فاتحين قلل مرتفع و پرآوازه جهان به دنبال چه چيزي بوده اند ؟ آيا آنها براي كسب شهرت و خودنمايي اقدام به انجام چنان كارهاي طاقت فرسا نموده اند ؟

قطعاً بايد بگوييم كه چنين نبوده و نيست . چون براي كسب مقام و شهرت راههاي گوناگون و سهل و آسان بدون مخاطره اي وجود دارد . روشن و مبرهن است كه انسان با شناخت و شناساندن طبيعت سعي دارد به شناخت واقعي درون و شناخت خويشتن دست يابد و بدينوسيله با درك بهتر و عميق جهان هستي و محيط خويش امر مذكور را تحقق بخشد . و اكنون در كشور جمهوري اسلامي ايران نسل جوان به پيروي از تلاش آن مردان بزرگ و حقيقت جو ميبايست در راه رساندن ورزش كوه نوردي به مرتبه اي كه دلخواه ملت سربلند و با عظمت است گامهاي اساسي و موثري برداشته و در اين رهگذر از هيچ كوششي دريغ ننمايد .

اما صعود به قله اورست كه بلندترين كوه و ارتفاع روي زمين است و دما در قله آن 30 يا 40 درجه سانتيگراد زير صفرميباشد . براي هر كوهنوردي ممكن نيست . همانطور كه يكي از صعود كنندگان به هيماليا گفته است در اين ارتفاع ( ارتفاع بالاي 8000 متر ) يك قدم بالاتر برداشتن معادل يك مايل راه رفتن بر روي سطح مسطح زمين است .

( يك مايل برابر 1609 متر طول ميباشد ) و صعود به اين قله و ارتفاعات بالاي 8000 متر جز با تلاش و كوشش آدميزاد امكان پذير نميباشد . در چنين عصر پيشرفته و بقولي عصر طلايي كوه نوردي كه شيوه هاي اين ورزش چنين متنوع و گسترش يافته است فعاليت در اين رشته جاي بسي خوشحالي ميباشد . چرا كه وسايل و تجهيزات بهتر و پيشرفته تر ، انسانهاي آماده تر و متبحري مي سازد و اما نكات جالب توجه در امر ورزش كوهنوردي كه در مواجه با سختيهاي وحشتناك ارتفاعات بالاي 8000 متري با اهميت است ، اعتقاد و نگرش دروني كوه نوردان معتقد و غيور مردان خطه ايران زمين است كه در موقع حركت در اتفاعات بلند همچون پارسايان و پرستندگان در تلاش و سعي جانفرسا هستند و به انتظار معجزه اي نمي نشينند ، نمي ايستند ، تا دستي از غيب برون آيد و كاري بكند . مائده اي از آسمان فرود آيد يا نهري از بهشت جاري شود . تنها توكل به خدا دارند  و با مقاومت و پاهاي پرصلابت به حركت ادامه ميدهند كه اين نياز را تكافو كند . ديگر هيچ تماشاچي و تشويق چي در آنجا نيست و جز توفان و بوران چيزي شاهد گام برداشتن او نيستند .

دل و جان را به عشق مي سپارند و خود بي درنگ سعي و تلاش هاجر گونه بشكل هروله سعي ميان صفا و مروه انجام دادن را تمرين ميكنند . انكار هدف الهي شده و در صخره هاي خشك و بي كس پيرامون هيماليا تنها – تشنه – مسئول – غريب و در جستجوي دست يابي به هدف وقتي به قله مي رسد چون هدف الهي گشته مثل اينكه زمزمي براي هاجر معجزه شده است و صداي آب زمزم با آن جوشش سرشار و خوشگوار در گوشهاي مردان مرد زمزمه ميكند كه اي دلاور خدا قوت – بايد بداني كه تو عنصر انساني يك ملت هستي و اين حركت نه براي خود است بلكه براي سرافرازي و سربلندي ملتي است كه هدف دارد – عقيده دارد – در راه آرمانهايش چه مرداني تقديم كرده است و اينك ميخواهد ادعاي بحق داشته باشد و جز اين نيست كه غرور ملتي را عظمت بخشيده است . پر واضح است كه پيشرفتهاي روز افزون و ركود شكني هاي پي در پي در صحنه رقابتهاي بين المللي مرهون تلاشهاي بي امان پژوهشگران و مربياني است كه همواره در صد بوده اند وضعيت جسمي و روحي ورزشكاران را از طريق انجام تمرينات منطبق با اصول علمي هر رشته ارتقا دهند و در پرورش استعدادهاي علاقمند در اين زمينه بكوشند . اكنون كه اين عصر را عصر طلايي كوه نوردي مي نامندمي بايست افراد علاقمند به اين رشته طوري تربيت و پرورش يابند كه تمامي تحركاتشان در چارچوب علمي و منطقي بايد باشد . چرا كه عبور از مكانهاي پر مخاطره – شكافهاي يخي – مناطق صعب العبور و بهمن گير و بهمن خيز قطعاً با زور امكان پذير نخواهد بود و مستلزم داشتن تجهيزات و امكانات كافي و اطلاعات علمي و اصولي را طلب خواهد  كرد .

آماده سازي كوهنوردان و علاقمندان با اصول و روشهاي علمي و ابزارهاي جديد و فني و تخصصي و ( به روز نمودن اطلاعات آنها ) up todoge ازعمده وظايف مربيان مي باشد .

 

                                  شامي نژاد

                           رئيس هيات كوه نوردي استان

 

 
     
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com

/body>