تذكر زيست محيطي براي كسانيكه ناجوانمردانه برپيكر طبيعت زخمه مي زنند و آ نرا تخريب ميكنند

 زخمی بر پیکر طبیعت
 بقول اخوان ثالث هوا بس ناجوانمردانه سرد بود، انگار طبیعت از یک اتفاقی عصبانی شده و خشمش گرفته بود. سوز سرما با باد تند بصورتمان شلاق میزد. در مسیر دند بودیم و به آرامی به محل تعیین شده می رسیدیم تا بعد از صبحانه و تجدید قوا مسیر را ادامه بدهیم . در محل استراحت چند اصله درخت بید همیشه در انتظار دوستداران طبیعت هستند. کوهنوردان در فصول گرم ، در این محل در سایه درختان خستگی بدر می کنند و در فصل سرما وکولاک اینان همچون فانوس دریائی راهنمای کوهنوردان در راه رسیدن به قلۀ دند هستند.
 وقتی به کنار این چند درخت بید رسیدم متوجه شدم یکی از درختان بید طعمه حریق شده است. بفکر فرو رفتم و بیاد سالیان قبل و فردی افتادم که این نهال ها را اینجا آورده وکاشته ، و شاید هر هفته این درختان را تر و خشک نموده و این مکان ، بخاطر این چند درخت بید " سویوددوخ " نامیده شده است . شاید این فرد سالهاست که زیر خاک مدفون شده و پس از او هزاران هزار نفر زیر سایه این درختان استراحت نموده و به راه خود ادامه داده اند.
 او را با فرد یا افرادیکه این زخم را بر پیکر طبیعت وارد کرده اند مقایسه کردم ، او سال ها پیش در فکر استراحت و راحتی مردم بوده و این، پس از سالیان ، به حیات آتش زده است. منابع طبیعی ، محیط زیست ،جنگل ها و مراتع ، کوه ها ، رود ها و گونه های گیاهی و جانوری میراثی از گذشته زمین برای ادامه حیات بشر هستند و بهره وری صحیح و پایدار از این سرمایه ها تنها تضمین کننده ادامه حیات طبیعت است.
 یادمان باشد که ما آفریننده هیچ چیز نیستیم که بخواهیم در صدد تخریب ونابودي براییم. ببينيد اين درخت مظلوم دستانش را باز كرده وبراي دوستداران طبيعت دعا ودشمنانش را نفرين مينمايد؟!!!
 ( منطقه سويددوخ دند)     
ابتدای صفحه
      
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com