رشته كوه عون ابن علي (عينالي) *** در شمال شرقي شهرستان تبريز كوه هاي سرخ رنگ عون ابن علي قرار گرفته اند(الفبای کوهنوردی در تبریز از این منطقه اغاز میگردد). اين رشته كوه ها غالباَ عاري از پوشش گياهي بوده و از لايه هاي گچ و ماسه اي رنگين تشكيل يافته استو از اين رو به ارتفاعات سرخاب معروف ميباشد .قللي كه در اين منطقه واقع شده اند به قرار زير مي باشند:

 ا- قله دند به ارتفاع 2378 متر
2- قله بهلول به ارتفاع 1985 متر
3- قله هيلله به ارتفاع 1850 متر
4- قله عينالي به ارتفاع 1800 متر
5- قله پكه چين به ارتفاع 1945 متر رودخانه تلخه رود از اين منطقه گذشته و راهي درياچه اروميه مي شود.

بقعه عينالي بر فراز قله عينالي و به شيوه معماري دوره ايلخاني ساخته شده است و شامل سه اتاق ، يك مقبره ، يك ايوان و پنج ستون سنگي بزرگ مي باشد.

 


عكس از :عليرضا جعفريانعكس از :عليرضا جعفريان نمائي از كوه دند                                                                                        عكس از :عليرضا جعفريان مقبره يادبود شهداي گمنام                                                                          عكس از :عليرضا جعفريانبقعه عينالي                                                                                            عكس از :عليرضا جعفريانعكس از :ناصراسديعكس از :ناصراسدي     
ابتدای صفحه
      
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com