کویرنوردی

مسئول : یونس موحد سریعی
دبیر :
اهداف کویرنوردی:
1) تدوین و ارائه طرح درس کویر نوردی
2) آموزش های مقدماتی کویرنوردی
3) ساماندهی پیمایش های کویرنوردی
4) اجرای کلاس های آموزش کویرنوردی در میان کلیه گروه های کوهنوردی استان و سایر استانهای کشور
5) ارتقاء سطح کویرنوردی در ایران
6) تربیت مربی و راهنمایان کویرنوردی
7) برگزاری کلاس های امداد و نجات در کویر و مبانی و خطرات کویرنوردی
8) اجرای کلاس های ناوبری و کار با تجهیزات رادیویی و ارتباطی در کویر
تاریخچه مختصری از کویرنوردی در جهان و ایران :
1) سال 1900 اسون هیدن کویرنورد سوئدی اجتناب از ورود به ریگ جن
2) سال 1930 آلفرنس گابریل عبور از کنار ریگ جن
3) رینهولد مسنر ایتالیایی پیمایش انفرادی صحرای گپی چین به طول 450 کیلومتر با  پای پیاده و صحرای سینا به طول 1200                     کیلومتر با همراهی یک راهنما و شتر
4) تیم شادروان جلال رابوکی در سال 1361 پیمایش 180 کیلومترکویر از عروسان به طرود
5) علی پارسایی به همراه گروهش و توسط ماشین با 8 بار تلاش برای عبور از ریگ جن با شکست مواجه شد ولی بار آخر در زمستان 1384 پس از پیدا کردن مسیرهای از سمت جنوب توانست وارد ریگ جن شود و تا مرکز ریگ جن حرکت کنند.
6) حسین نظر، محقق و کویرنورد که کتاب "گامی به سوی کویرهای ایران "  نوشته اوست او چندین مورد راهنمایی کویرنوردان در کویرهای ایران را برعهده گرفته است.
7) یونس موحد، رکورد دار پیمایش مسافت بلند درچاله کویرمرکزی، پیمایش مسیر نرمال 450 کیلومتر کاشان به پارک ملی و حوزه چهل گدار ، پیمایش پای پیاده 400 کیلومترغیرنرمال برای نخستین  بار در فصل زمستان در جهان در مدت 8 روز 18 ساعت و عبور از غرب به شرق  کویر ریگ جن در 2 روز و18 ساعت.


کارگروه کویر نوردی

کارگروه کویر نوردی

کارگروه کویر نوردی


 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com