کارگروه آموزش

 

1-معرفی اعضا کارگروه:

سرپرست موقت کارگروه : رحمان بیگی

دبیر کارگروه : -

روابط عمومی کارگروه : -

مسئول کمیته مربیان : سلیمان قرجه داغی

بخش سنگ نوردی : رامین خوشطینت

بخش کوهپیمائی : حسن نوبهار

بخش برف و یخ : ناصر جمال صفای

بخش دیواره نوردی : رحمان عباسپور

بخش راهنمایان کوهستان : مهدی زارع

بخش دره نوردی  : محمد رضا زمانی


2- مراحل و زمان لازم جهت گذراندن دوره های آموزشی کوهنوردی :

3- نکات مهم در مورد ثبت نام در دوره های آموزشی :
1.     ظرفیت کلاسها در برنامه درج شده و الویت ثبت نام با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام نموده اند.
2.     در صورت تکمیل ظرفیت کلاسها به میزان دو برابر دو کلاس بطور همزمان برگزار خواهد شد و در غیر اینصوت نام افرادی که پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام نموده اند در لیست کلاس ماههای بعد قرار خواهد گرفت.
3.     هزینه کلاسها مطابق آخرین بخشنامه فدراسیون کوهنوردی اخذ خواهد شد.
4.     در صورت عدم تکمیل ظرفیت هر دوره از کلاسها ثبت نام کنندگان در دوره به لیست دوره بعد انتقال یافته و یا در صورت تمایل ثبت نام کنندگان، دوره با اخذ هزینه ظرفیت کامل کلاسها برگزار خواهد شد.
5.     کلیه افرادی که در دوره ها شرکت می کنند موظف به رعایت پیش نیاز های تعیین شده توسط فدراسیون کوهنوردی می باشند.
6.     مدارک و تجهیزات مورد نیاز برای هر دوره حداقل یک ماه قبل در بخش اخبار سایت هیات کوهنوردی درج خواهد شد.
 

 


 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com