کارگروه غارنوردی

 مسئول کارگروه : باقر صمدیان
دبیر کارگروه : -

 

آخرين مرز ناشناخته سياره ما، دنياي مملو از قدرت بي انتهاي طبيعت، جهاني از زيباييهاي ويژه در اعماق تاريكي هاي تمام نشدني، مكاني فوق العاده براي اكتشاف و ديدن، جايي كه توانايي هر علاقمند به ورزشهاي درون طبيعت را به چالش مي طلبد ...

غارنوردي در ايران: 
رشته غارنوردي از سال 1324 به همت آقاي منوچهر مهران و تعدادي از كوهنوردان باشگاه پيكار تهران و شيراز با بازديد از غار شاپور در نزديكي شهر كازرون استان فارس آغاز گرديد. پنج ماه بعد با بازديد از غار مغان توسط مرحوم مهران و تعدادي از كوهنوردان تهراني و مشهدي اين كار ادامه مي يابد و كوهنوردان باشگاه نيرو و راستي از سال 1326 به بعد بيشترين فعاليتها را انجام دادند، از ديگر هيئتهايي كه در اين راه پيشقدم بودند مي توان از هيئت غارشناسان ايران كه به همت آقاي چنگيز شيخلي در سال 1325 تشكيل شد و تعدادي از گروههاي آزاد نام برد.
از جمله مي توان به فعاليت غارنوردان در منطقه زاگرس اشاره كرد، مانند غارنوردي دو نفره (مرحوم غدير يزداني و محمد نوري) در غار عميق پراو و كشف غارهايي همچون قوري قلعه و...
 
غارنوردي نوين:
در سالهاي اخير نيز با توجه به توسعه ورزش غارنوردي و توجه ويژه فدراسيون كوهنوردي و صعودهاي ورزشي به اين امر و نيز تشكيل انجمن غار و غارشناسي ايرانيان، استفاده از اساتيد اين رشته از كشورهاي لهستان و فرانسه و وارد شدن سيستم (SRT(Single Rope Technique باعث سرعت گرفتن حركت اين رشته ورزشي از لحاط فني و علمي گرديده و حاصل آن تربيت نسل جديد غارنوردان در دهه اخير مي باشد.
اكتشافات جديد همراه با نقشه برداري، عكاسي، غواصي و مطالعات علمي گسترده بر روي غارهاي ايران، همانند اكتشاف غار" سم" در استان گلستان و غار "دوسر" در استان يزد، ادامه نقشه برداري غار بزرگ "كتله خور"، شركت در اكسپديشن هاي خارجي در كشورهاي لهستان، فرانسه، لبنان، هندوستان، تونس، اتريش... و نيز برگزاري اكسپديشن هاي مختلف داخلي، آموزش و برگزاري مانورهاي امداد و نجات تيمي در غارهاي كشور و پيمايش غار "چكور پينار" در كشور تركيه با عمق 1196 متر (پيمايش اولين غار با عمق بيش از 1000 متر) در سال 1392 از جمله اين فعاليتها مي باشد.
 


 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com