اولین گرد همایی راهبردی نواب رئیسان بانوان

اولین گردهمایی راهبردی نایب رئیسان و نمایندگان مربیان و ورزشکاران هیئت های کوه نوردی و صعودهای ورزشی سراسر کشور در حوزه بانوان، از روز 5شنبه آغاز می شود. این گردهمایی که با هدف هماهنگی بیشتر در جهت توسعه پایدار ورزش کوه نوردی و صعودهای ورزشی و تبیین راهبردها در حوزه ی بانوان برگزار می گردد، به میزبانی شهر تبریز و طی دو روز انجام خواهد شد.

اولین گرد همایی راهبردی نواب رئیس بانوان

1389-12-02    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com