گزارش صعود بانوان به قله کمال 31-03-92

 اين قله به ارتفاع 3750 متر از سطح دريا بلندترين نقطه در سلسله جبال سهند مي باشد و در بين كوهنوردان به كمال داغي شهرت دارد . اين قله  در شمال روستاي چيچكلو ، جنوب شرقي روستاي مشهور ليقوان و درجنوب روستاي ثمر خزان قرار گرفته است .
متوسط بارش منطقه بين 400 الي 500 ميليمتر بوده كه اكثراً در ماههاي سرد سال و اوايل بهار به صورت برف در دامنه هاي آن انباشته مي شود . رودخانه رفتوچاي كه يكي از سرچشمه هاي رودخانه قزل اوزن مي باشد از اين قله سرچشمه ميگيرد .
اين رودخانه شعباتي چند از دشت شاه يوردي دريافت داشته و به سمت جنوب جاري مي شود . رودخانه سعيد آباد چائي از جبهه شمالي اين كوه سرچشمه گرفته و پس از مشروب ساختن روستاهاي ثمر خزان متنق ايرانق و سعيد آباد در نهايت به تلخه رود مي ريزد حجم سالانه اين رودخانه در حدود 67/9 ميليون متر مكعب مي باشد .
دامنه هاي شمالي قوچ گلي با شيبي ملايم و به وسيله كوههاي يانوق داغ ( كوه سوخته ) به جلگه تبريز منتهي مي گردد . اين كوهها بين 500 الي 600 متر ارتفاع دارد و در بعضي از قسمتهاي آن كشت گندم وجود هندوانه و نخود به صورت ديم رواج دارد .
در جبهه شمالي سهند كوههاي بويوك داغ ، ليقوان داغ ، بركت داغي ، دميرچي داغ ، زري داغ ، الوان داغ ، موتال داغ  و قوچ گلي داغ واقع شده اند كه مشرف به جلگه تبريز و بستان آباد مي باشند .
 
 
گزارش صعود بانوان به قله کمال 31-03-92

گروه کوهنوردی بانوان استان آذربایجان شرقی 92/3/31 ساعت 6:30صبح تبریز را به قصد كوه كمال سهند ترک کردند  وتقریبا ساعت8 صبح صعود بانوان  از سه راه پیست اسکی شروع شد تا 8:45  به قوشگلی رسیدند وبعداز نیم ساعت صرف صبحانه دوباره به سمت قله صعود را آغاز کردند همونوردان  یک نفس با نظم خاصی که برگروه حاکم بود ساعت 11:30  خود را بر بام كمال سهند ديدند
گزارش صعود بانوان به قله کمال 31-03-92

سرپرست وهماهنگ کننده برنامه : خانم آرازش 
اعضای تیم صعود کننده : خانم ها برجسته , نعمت زاده , قنبری  , مجاورنجف  ,  پیوندی  , هاشمی  , رحیمی  , عظیمی  , قلمی , سه خواهر اسکندری ها  , رسولیان 
گزارش برنامه از خانم رسولیان
گزارش صعود بانوان به قله کمال 31-03-92
  

1392-04-23    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com