گزارش صعود بانوان به قله کمال 26-07-92

 اين قله به ارتفاع 3750 متر از سطح دريا بلندترين نقطه در سلسله جبال سهند مي باشد و در بين كوهنوردان به كمال داغي شهرت دارد . اين قله  در شمال روستاي چيچكلو ، جنوب شرقي روستاي مشهور ليقوان و درجنوب روستاي ثمر خزان قرار گرفته است .
  
متوسط بارش منطقه بين 400 الي 500 ميليمتر بوده كه اكثراً در ماههاي سرد سال و اوايل بهار به صورت برف در دامنه هاي آن انباشته مي شود . رودخانه رفتوچاي كه يكي از سرچشمه هاي رودخانه قزل اوزن مي باشد از اين قله سرچشمه ميگيرد . 
 
اين رودخانه شعباتي چند از دشت شاه يوردي دريافت داشته و به سمت جنوب جاري مي شود . رودخانه سعيد آباد چائي از جبهه شمالي اين كوه سرچشمه گرفته و پس از مشروب ساختن روستاهاي ثمر خزان متنق ايرانق و سعيد آباد در نهايت به تلخه رود مي ريزد حجم سالانه اين رودخانه در حدود 67/9 ميليون متر مكعب مي باشد . 
 
دامنه هاي شمالي قوچ گلي با شيبي ملايم و به وسيله كوههاي يانوق داغ ( كوه سوخته ) به جلگه تبريز منتهي مي گردد . اين كوهها بين 500 الي 600 متر ارتفاع دارد و در بعضي از قسمتهاي آن كشت گندم وجود هندوانه و نخود به صورت ديم رواج دارد . 
 
 در جبهه شمالي سهند كوههاي بويوك داغ ، ليقوان داغ ، بركت داغي ، دميرچي داغ ، زري داغ ، الوان داغ ، موتال داغ  و قوچ گلي داغ واقع شده اند كه مشرف به جلگه تبريز و بستان آباد مي باشند .
 
گروه کوهنوردی بانوان استان 92/7/26 ساعت 6:45 صبح تبریز رابه قصدکوه کمال سهند ترک کردند و حدود ساعت 9:40 صبح صعودبانوان از پیست اسکی شروع شد  وتقریبا ساعت 11 ظهر کوهنوردان به قله کمال رسیدند وبعداز دقایقی استراحت  راه برگشت رودر پیش گرفتند
 
هماهنگ کننده وسرپرست برنامه :خانم شهبازی 
 
اعضای تیم صعودکننده : خانمها رزاقی ,  قنبری ,  اسکندری , دلنواز , کرمی  , هاشمی , شهبازی  , رسولیان 
 
گزارش برنامه از : رسولیان
 
 گزارش صعود بانوان به قله کمال 26-07-92

 گزارش صعود بانوان به قله کمال 26-07-92

1392-08-05    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com