برنامه اصلاحی شش ماهه دوم سال1392 هیات کوهنوردی استان آذربایجانشرقی بخش بانوان

ردیف

تاریخ

محل برنامه

1

17/8/92

قبله داغی

2

1/9/92

شانه جان

3

15/9/92

علی علمدار

4

29/9/92

قلعه هولاکوخان

5

20/10/92

گوی زنگی

6

29-27/10/92

سبلان شمال شرقی

7

18/11/92

صعود سراسری کمال

8

2/12/92

درویشلر

9

16/12/92

گیروه داغی


  • جهت شرکت در برنامه سبلان حضور در برنامه گوی زنگی الزامیست 
  • برنامه ها در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوائی مناطق اجرا خواهد شد و بنابر شرایط امکان تغییر در زمان و  مکان برنامه ها وجود دارد.
  • در صورت نیاز روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 19:30  با شماره تلفن 5532970  دفتر هیات کوهنوردی استان تماس حاصل نمائید.
 

1392-08-11    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com