اثرات استفاده از داروهای ضدبارداری و کنترل عادت ماهانه‌ در طی اقامت در ارتفاع

 در این بخش مطلب ارائه شده از سوی کارگروه پزشکی کوهستان فدراسیون را که بر اساس استانداردهای رسمی کمیته پزشکی اتحادیه جهانی کوه‌نوردی‌ست، ملاحظه خواهید کرد. در این مطلب بطور اختصاصی برروی استفاده از داروهای ضدبارداری و کنترل عادت ماهانه‌ی بانوان در طی اقامت در ارتفاع و اثرات ناشی از آنها اشاره شده است. متن مذکور توسط رئیس کارگروه پزشکی کوهستان فدراسیون دکتر «جلال الدین شاهبازی» با همکاری «لاله ایمان پرور» ترجمه شده است.

1392-08-13    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com