علی شامی نژاد - رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان علی شامی نژاد
 رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان


مجید رحمان بیگی - دبیر هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استانمجید رحمان بیگی
دبیر هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استانمحمد رضا بهتاش - رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی تبریزمحمد رضا بهتاش
رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی تبریز
امیررضا جابری - مسئول فن آوری اطلاعات هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی تبریزامیررضا جابری
مسئول فن آوری اطلاعات
هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان


آدرس : استادیم تختی پشت باشگاه ، هیات کوهنوردی استان

 شماره تماس : 5532970 - 0411

 تربیت بدنی : 5565204 - 0411

 آدرس ایمیل جهت راهنمایی و هرگونه سوال در مورد کوهنوردی :
info[at]tabrizmount.com
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com