کارگروه پزشکی ، جستجو و نجات

 1 - صمد رگجان - مسئول کارگروه

2 - احد آخجسته - دبیر کارگروه

3 - سلیمان قراجه داغی - مسئول آموزش

4 - یونس شرقی - مسئول روابط عمومی

5 - مهدی زارع - مسئول نجات

6 - محمد همراهی - مسئول ایمنی

7 - حسن احساسی - مسئول جستجو

8 - خانم دکترمعصومه نوری - پزشک کارگروه

- مقدمه
الف – جايگاه كميته در هيات كوهنوردي و علت وجودي آن
ب – ساختار سازماني و تشكيلاتي كميته
ج – اهداف و مسئوليتهاي كميته
د – عملياتهاي انجام شده
ر – آموزش
ز – متفرقه
-تماس

مقدمه :

با گذشت زمان و افزايش ابعاد كمي و كيفي فعاليتهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، تفريحي ، كاري و ..... انسانها ، بالطبع مقوله ورزش نيز علاوه بر تخصصي تر شدن ، گسترش بسيار سريع خاص خودش را داشته و دائماً بر نوع ورزشهاي جديد با شرايط منحصر بفردشان افزوده ميگردد ، بطوري كه نهادها و سازمانهاي امدادي كشور براي پاسخ گويي به حوادث احتمالي بعضي از رشته هاي ورزشي اگر عاجز و ناتوان نباشند ، با مشكل جدي روبرو هستند . يكي از اين رشته هاي ورزشي ورزش بسيار متنوع و تخصصي كوهنوردي وورزشهايي كه در دامن آن است مثل اسكي و ... ميباشد .

جايگاه كميته در هيات كوهنوردي و علت وجودي آن

كوهستان و طبيعت با همه زيبايي ها و الطاف فراوان اش خطرات بالقوه فراواني را نيز در خود جاي داده كه در اثر غفلت و آگاه نبودن ورزشكاران اش ، مي تواند خطرات و حوادث جدي را به وجود آيد .

در عصر حاضر اين ورزش با گرايش هاي مختلف از جمله سنگ نوردي – يخ نوردي – غار نوردي – كوهپيمائي داراي حوادث خاص خود ميباشد كه براي پشتيباني امدادي حادثه ديدگان اش به تيم هاي امدادي با تخصص هاي مرتبط با كوهستان نياز دارد كه از عهده امدادگران عادي خارج مي باشد . فلذا هيات كوهنوردي اين استان براي رفع نياز خدمات امدادي ورزشكاران تخصصي خود و ساير رشته هاي مرتبط و يا افراد عادي ، از خود ورزشكاران حرفه اش كميته اي را تشكيل داده تا بتواند در موقع لزوم به تنهايي يا با كمك ارگانهاي امدادي مسئول كشور پاسخ گوي ارائه خدمات امدادي براي حادثه ديدگان احتمالي قشرهاي ياد شده بصورت تخصصي و فني باشد . البته ناگفته نماند كه ورزش كوهنوردي در مقايسه با اكثر ورزشها كم خطر و كم حادثه تر بوده و آمار و ارقام موجود تصديق كننده اين ادعا مي باشد .ب – ساختار سازماني  و تشكيلاتي كميته

مسئول اين كميته نيز چون ساير كميته ها توسط رياست هيات انتخاب و طبق شرح وظايف مربوطه اقدام به تشكيل كادر اجرايي كميته مي نمايد چارت آن به شرح زير مي باشد .

رياست هيات – معاونت فني هيأت
مسئول كميته
دبير كميته


واحد عمليات واحد امور اداري و روابط عموي واحد آموزش واحد تداركات و مالي واحد ارزشيابي واحد بانوان واحد مشاورين و مربيان و پيشكسوتان

شرح وظايف :

ب 1 – دبير كميته : دبير كميته مسئول هماهنگي بين واحدهاي كميته بوده و در اداره امور آنها مستقيماً همكاري و نظارت دارد و بعنوان جانشين مسئول كميته نيز مي باشد .

ب 2 – واحد عمليات :

مسئوليت فرماندهي عمليات ها را بعهده داشته و كليه واحدها حين عمليات امدادي با هماهنگي اين واحد فعاليت مي نمايند.

ب 3 : واحد روابط عمومي و امور اداري :

اين واحد مسئول اخذ و نگهداري و اصلاح سوابق و اطلاعات عضويت اعضا و نيز ورود و خروج نامه ها به كميته و بايگاني اسناد كميته بوده و بعنوان سخنگوي كميته با هماهنگي دبير فعاليت مي نمايد.

ب 4 – واحد آموزش :

مسئوليت آموزش و ارتقا اطلاعات فني اعضا تيم هاي عملياتي كميته ها و نيز آموزش افراد تازه عضو شده بعهده اين واحد مي باشد .ب 5 – واحد ارزشيابي :

امور مربوط به ارزشيابي عملكرد واحدها و نيز بررسي و مشخص كردن نقاط ضعف و قوت فعاليت واحدها و مسائل امنيت كميته و كنترل عملكرد اعضا حين عمليات و غير عمليات بعهده اين كميته مي باشد .

ب 6 – واحد بانوان :

بانوان عضو كميته كليه همكاري خود را با كميته از طريق اين واحد انجام مي دهند و كليه واحدها در صورت نياز به همكاري بانوان بايد قبلاً با اين كميته هماهنگي هاي لازم را انجام دهند .

ب 7 – واحد مشاورين و مربيان و پيشكسوتان :

اعضا اين واحد افرادي هستند با تجربه در زمينه هاي امدادي و كوهنوردي ، مربيان و آگاهان در زمينه هاي مرتبط با امور كميته كه به نوعي مي تواند در پيش برد اهداف كميته از لحاظ فكري – اجتماعي – اقتصادي كمك نمايند . صورتجلسه هاي اين كميته در تعيين خط مشي فعاليت كميته موثر خواهد بود .

ج – اهداف و مسئوليتهاي كميته :

مسئوليت اين كميته ياري رساندن به حادثه ديدگان و مصدومين در كوهستان ( اعم از كوهنوردان و فني كاران اين رشته يا ساير استفاده كنندگان از كوهستان به هر عنوان ازجمله اسكي بازان – كوهروها و .... ) مي باشد و در كنار ساير نهادها ي امدادي كشور ، پوشش دهنده تخصصي مشكلات و ضعفهاي احتمالي اين ارگانها در خدمت رساني به مصدومين كوهستان ميباشد .

د – عملياتهاي انجام شده :

در طول زمانهاي گذشته خدمات امدادي فراواني از طرف كوهنوردان و گروهها و تشكل هاي كوهنوردي و امدادي به نيازمندان ارائه شده و در طول سالهاي اخير نيز كوهنوردان نوع دوست در برنامه هاي امدادي متعدد به ياري حادثه ديدگان در طبيعت شتافته اند و روي ديوار ها ، گرده ها مسيرهاي صعب العبور و ارتفاعات بلند در شرايط جوي نامساعد به كمك همنوعان و همنوردان خود شتافته اند كه از آن جمله به چند نمونه به شرح زير اشاره مي شود :د1 : برنامه عمليات امداد و نجات در قلعه جوشن ورزقان :

در اين برنامه عملياتي چندين نفر از اعضا گروه كوهنوردي عقاب سهند تبريز كه از مسير ديواره جنوبي قلعه جوشن اقدام به صعود قلعه كرده بودند ولي بعلت به تاريكي خوردن و نيز رسيدن به يك قسمتي از ديواره كه امكان صعود از پائين نبود و نياز به وسايل و تكنيك هاي خاصي داشت ، مجبور به شب ماني كردن روي ديواره شده بودند كه همنوردان امدادگر با همكاري جمعيت هلال احمر ورزقان بطور شبانه به منطقه اعزام و بعد از شناسائي مكان تيم ، بصورت فرود از بالا و انتقال افراد به بالاي قلعه ، صبح همه سلامت به تبريز مراجعت نمودند.

د 2 – عمليات جستجوي يك نظامي مفقود شده نيروي هوايي سپاه در منطقه ساوالان :

در اين عمليات هم با درخواست نهاد مربوطه همكاريهاي لازم در جهت اعزام تيم جستجو و نجات انجام پذيرفت .

د3 – برنامه عملياتي انتقال مصدومين از منطقه ارتفاعات عينالي :

در چندين عمليات جداگانه چند نفر از حادثه ديدگان در ارتفاعات عينالي به جاده يا حتي منزلشان انتقال پيدا كردند كه در بعضي از اين برنامه ها تيم هاي آتش نشاني يا امداد نيز در منطقه بودند و با همكاري اين تيم ها انجام پذيرفته است . لازم به ذكر است كه اكثر اين عملياتها با وسايل شخصي خود كوهنوردان امداگر انجام مي پذيرد از جمله وسايل نقليه شخصي كه در پاره اي موارد حتي منجر به صدمه ديدن خودرو هايشان نيز گرديده كه اين نشان دهنده روحيه ايثاري است كه در وجود عزيزان نهفته است .

د4 – برنامه عملياتي جستجوي يك كوهنورد مفقود شده در منطقه ميشو داغ :

طي اين برنامه امدادي هم كوهنوردان زيادي حضور داشتند كه نهايتاً بعد از چندين روز جستجو و شناسائي منطقه ، جسد كوهنورد شادروا ن را از زير يكي از بهمن هاي منطقه بيرون كشيده و به پائين حمل و به خانواده اش تحويل داده شد .د 5 – همكاري در انتقال جسد يك كوهنورد جان باخته تبريزي در منطقه علم كوه :

طي اين برنامه هم چند نفر از كوهنوردان تبريز با همكاري كوهنورداني از ساير استانها كه در منطقه بودند ، اقدامات لازم را در مورد انتقال جسد به پائين انجام دادند .

د5 – همكاري در عمليات جستجو و نجات يك روستايي مدفون شده زير بهمن در منطقه كليبر:

در اين برنامه هم اعضا كميته امداد و نجات هيات كوهنوردي كليبر و نيز تبريز به ياري جمعيت هلال احمر تبريز و كليبر جسد اين روستايي را از زير بهمن بيرون كشيده و به پائين منتقل كردند و تحويل خانواده اش دادند.

ر – آموزش :

كليه افرادي كه عضو كميته امداد و نجات مي شوند به مرور دوره هاي خاصي در مورد امداد و نيز نجات در كوهستان تدارك ديده ميشود كه از آن جمله مي توان به دوره هاي عمومي كمكهاي اوليه دوره هاي تكميلي كمكهاي اوليه – دوره هاي تخصصي نجات در كوهستان – دوره هاي مربيگري امداد و نجات در كوهستان و دوره هاي بازآموزي كه در كل حدود يكصد نفر از اعضا اين كميته در يك يا چند دوره از دوره هاي فوق الذكر شركت و آموزشهاي لازم را فرا گرفته اند . علاقمندان به فراگيري علوم امدادي و نجات در كوهستان مي توانند با كميته ارتباط برقرار نموده و در مورد دوره هاي آينده اطلاعات لازمه را كسب نمايند كه بدون اخذ هزينه نيز ميباشد .

د 6 – عمليات نجات در يخچال كمال :

طي اين عمليات يك كوهنورد مبتدي بعلت سرخوردن از بالاي يخچال كوه كمال و پرت شدن به پائين يا سر به تخته سنگي برخورد كرده كه موجب شكستگي جمجمه فرد شده بود كه با بسكت فرد مصدوم و آوردن به پائين با همكاري آمبولانس جمعيت هلال احمر به بيمارستان منتقل گرديده كه از مرگ حتمي نجات يافت .

تقويم فعاليت هاي كميته امداد و نجات كوهستان

عملياتي :

 

تعداد عمليات انجام شده

تعدادافراد نجات

داده شده

تعداد افراد جان باخته

تعدادعملياتهاي موفق و به نتيجه رسيده

تعداد عملياتهاي ناموفق و به نتيجه نرسيده

داخل استاني

خارج استاني

15

3

8

1

7

2


آموزشي :
 

تعداد  دوره هاي برگزار شده :

عمومي

تكميلي

تخصصي

مربيگري

بازآموزي

2

1

2

1

2

تعداد افراد شركت كننده در دوره هاي :

عمومي

تكميلي

تخصصي

مربيگري

بازآموزي

70

20 100 12 130


ابتكاري و متفرقه :

ز – متفرقه

ز 1 – همكاري در داير كردن پايگاه امداد و نجات كوهستان جمعيت هلال احمر استان در عينالي و شركت كوهنوردان و رياست هيأت در مراسم افتتاحيه كانكس نجات

ز 2 – عضويت هيأت كوهنوردي استان در ستاد حوادث غير مترقبه استان :

طي برنامه ريزي هاي انجام شده جهت ايجاد شبكه امداد و نجات كوهستان كه با دامنه عملياتي وسيعتر و كاملتر جهت همكاري با مراكز امدادي استان از جمله ستاد حوادث غيرمترقبه كه مراحل اوليه اجراي طرح آغاز گرديده و بعنوان اولين حركت در مانور سراسري زلزله استان كه توسط استانداري در منطقه مراغه برگزار گرديد ، اين هيأت نيز با اعزام نيرو بطور عملي همكاري خود را با ستاد حوادث غير مترقبه آغاز كرد .

ز 3 – شرايط و نحوه عضو شدن در كميته امداد و نجات هيأت كوهنوردي استان آذربايجان شرقي

علاقمندان و نوع دوستان كوهنورد و غير كوهنورد كه مايل به همكاري و شركت در برنامه هاي امدادي اين كميته مي باشند مي توانند با مراجعه حضوري يا تماس تلفني علاقمندي خود را به واحد روابط عمومي كميته امداد و نجات اعلام نمايند كه اين واحد راهنمايي هاي لازم را درزمينه ثبت نام آموزش و سازماندهي انجام خواهد داد . ضمناً گروههاي كوهنوردي بايد حداقل يك تيم 5 نفره متشكل از يك سرپرست و چهار عضو را براي اين كميته معرفي نمايند .

ز 4 – نحوه درخواست خدمات امدادي از كميته امداد و نجات :

هر فردي اعم از كوهنورد و غير كوهنورد كه در مناطق كوهستاني به هر عنوان نياز به كمك داشته باشد ، مي تواند با روابط عمومي يا هر يك از كادر كميته با تلفن هاي مشروحه زير تماس حاصل كرده و درخواست و مشكل خود را مطرح نمايد كه مطمئناً تا حد توان و امكانات موجود در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد . ضمناً ساير افراد نيز در صورت مطلع شدن از حوادث كوهستان مي توانند اطلاعات خود را به اين كميته منتقل نمايند تا اقدامات لازم انجام پذيرد .

ز 5 – نحوه تماس و ارتباط با كميته امداد و نجات كوهستان هيأت كوهنوردي استان آذربايجان شرقي :

علاقمندان به برقراري ارتباط و تماس با كميته مي توانند به يكي از روش هاي زير اقدام كنند :

تماس با تلفن هاي :
 

1

5532970 هیات کوهنوردی استان
2 5532970 مسئول کار گروه ( آقای صمد رگجان )

3

5532970 دبیر هیات -ايميل :   emdad@tabrizmount.com

- مكاتبه با آدرس : تبريز ، چهارراه باغشمال – تربيت بدني استان – هيأت كوهنوردي استان – كميته امداد و نجات كوهستان


 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com