گزارش برگزاری دوره آموزشی سرپرستی و هدایت گروه در اهر

هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان اهر اقدام به برگزاری دوره آموزشی سرپرستی و هدایت گروه کرد

 این دوره روز پنچشنبه مورخه 95/1/26  با شرکت 25 نفر از سرپرستان گروه های کوهنوردی و کوهنوردان در مدرسه ممتاز اهر توسط هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان اهر برگزار شد.

 
رگزاری دوره آموزشی سرپرستی و هدایت گروه  در اهر

رگزاری دوره آموزشی سرپرستی و هدایت گروه  در اهر
 @tabrizmount

1395-01-31    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com