آخرین اخبار دريافتي از اورست و لوتسه + تکمیلی

 95/2/6
 
بنا بر خبر ارسالي از "عظيم قيچي ساز":
 
فردا در صورت مساعد بودن شرايط جوي صعود خود را براي مرحله اول هم هوايي به  کمپ هاي بالاتر شروع خواهيم کرد، امروز شش نفر از دوستان ايراني بالا رفته اند و  در کمپ 2 شب ماني خواهند داشت و فردا تيم ما در کمپ 2 به آنها خواهد پيوست، در اين دوره هم هوايي سه شب را در "ارتفاع 6400 متري کمپ دو" خواهيم گذراند. چون قصد داريم  بدون کمک از  شرپا صعود کنيم، فردا وزن هر کوله پشتي نزديک به 20 کيلو خواهد بود.
 
معمولاً تيم ها براي دوري از خطر سقوط برج هاي يخي شب هنگام کمپ اصلي را ترک مي کنند تا از برودت هوا استفاده کرده و از بخش هاي خطرناک يخچال خومبو عبور کنند.
 
وقتي در سياهي شب  به  يخچال خومبو نگاه مي کني کوهنوردان را با چراغ پيشاني هاي روشن مي توان در لابلاي شکاف هاي يخي خومبو مشاهده کرد که در حال صعود هستند.
 
اخبار دريافتي از اورست و لوتسه

 
95/2/4
 
دوم ارديبهشت مراسم «پوجا» در کمپ اصلي انجام شد و به اين ترتيب کوه نوردان تلاش خود را بر دو کوه «لوتسه» و «اورست» آغاز خواهند کرد.
 
طي تماسي «عظيم قيچي ساز» خبر داد، ايشان به همراه ايرانيان حاضر در منطقه روز گذشته سوم ارديبهشت براي هم هوايي به کمپ يک قله «پوموري» رفتند.
 
«عظيم» مي گويد: «سال 94 به همراه دکتر بهپور براي هم هوايي تا کمپ يک پوموري آمديم و عکسي به يادگار گرفتيم ،با هزاران اميد و آرزو...
 
بعد از بازگشت به کمپ اصلي آماده صعود به کمپ هاي بالاتر اورست بوديم که زلزله پر تلفات نپال اتفاق افتاد و در بيس کمپ اورست بهمن ناشي از زلزله منجر به فوت نوزده نفر و شکستن سر و دست و پاي نزديک به پنجاه نفر شد!
در هيماليا نمي شود براي هيچ موردي صد در صد برنامه ريزي کرد چون خارج از توان ماست، مي توان قسمتي را شانس گفت و قسمتي را تقدير... 
ما فقط با آموخته ها و تجربياتمان مي‌توانيم به استقبال خطر نرويم، و از هيماليا بياموزيم و لذت ببريم
ما بقي را اللّه و اعلم...
 
اخبار دريافتي از اورست و لوتسه@tabrizmount

1395-02-09    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com