آزمون ورودی مربیگری درجه 2 و 3 برف و یخ ـ ویژه آقایان و بانوان

 به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال 1395 و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد آزمون ورودی مربیگری درجه 2 و3 برف و یخ را به‌ شرح زیر برگزار ‌نماید: ...

 
¯ زمان برگزاري دوره درجه 2 : جمعه 7 خرداد 95
 
¯ زمان و مکان پذيرش دوره: جمعه 7 خرداد 95 - ساعت 7 بامداد ـ حسن‌در ـ جاده زاگون
 
¯ پایان دوره: جمعه 7 خرداد 95  ـ ساعت  18 
 
¯ زمان برگزاري دوره درجه 3 : جمعه 31 اردیبهشت 95
 
¯ زمان و مکان پذيرش دوره: جمعه 31 اردیبهشت 95 ـ ساعت 7 بامداد ـ حسن‌در، جاده زاگون
 
¯ پایان دوره: جمعه 31 اردیبهشت 95 ـ ساعت  18 
 
لینک ثبت‌نام:

 

درجه 2

http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=28

درجه 3

http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=25


¯ ضمناً ثبت‌نام شدگان می‌بایست تمام مدارک آپلود شده را در زمان پذیرش به همراه داشته باشند.
 
¯ هزینه دوره درجه 2:  مبلغ 1000000 ریال (یک میلیون ریال)
 
¯هزینه دوره درجه 3: مبلغ 800000 ریال (هشتصد هزار ریال)
 
¯ لوازم موردنياز: پوشاک و کفش مناسب ـ لوازم شخصی ـ نوشت‌افزار ـ کمک‌های اولیه ـ لوازم فنی موردنیاز، تغذیه به مدت 1روز
 
¯ توجه: ـ لوازم فنی باید دارای استاندارد UIAA باشد.
 
¯ مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک دوره درجه 2 تا 26 اردیبهشت 95 و ثبت‌نام فقط از طریق پورتال فدراسیون
 
¯ مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک دوره درجه 3 تا 24 اردیبهشت 95 و ثبت‌نام فقط از طریق پورتال فدراسیون
 
ـ آزمون کتبی از طرح درس‌های مدون برف و یخ و موارد مطرح شده در دوره‌های کارآموزی و پیشرفته اخذ خواهد شد.
 
 @tabrizmount

1395-02-12    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com