اطلاعيه صعودهاي استاني بزرگداشت روز جهاني اهداء خون

 نظر به هماهنگی‌های صورت گرفته مسئولین فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی با سازمان انتقال خون ایران به منظور بزرگداشت روز جهانی اهداءکنندگان خون و تکریم مقام ایشان مقرر گردید روز 7 خرداد ماه سال جاری صعودهای مشترکی با همکاری کلیه هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها در سراسر کشور برگزار گردد.... 
 
لذا مقتضی است ضمن هماهنگی با نمایندگان این سازمان در استان نسبت به موارد زیر توجه لازم صورت گیرد:
1ـ صعود روز جمعه 7 خرداد ماه سال جاری انجام شود.
2ـ در اولین فرصت با سازمان انتقال خون استان در مورد محل برگزاری صعود هماهنگی لازم صورت گیرد.
3ـ تمهیدات لازم جهت پوشش خبری مطلوب و مستند نمودن برنامه صورت گیرد.
4ـ گزارش صعود به همراه فیلم، عکس و خبر مناسب تهیه و پس از اتمام برنامه به صورت مدون به این فدراسیون و همچنین اداره کل سازمان انتقال خون استان ارسال شود.@tabrizmount

1395-02-14    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com