عظيم قيچي ساز "اورست" را هم بدون كپسول اكسيژن مصنوعي صعود كرد

 عظيم قيچي ساز دقايقي پيش بام دنيا قله اورست را بدون استفاده از كپسول اكسيژن مصنوعي صعود كرد. وي با اين صعود شمار قلل هشت هزاري صعود شده  خود را بدون كپسول اكسيژن به سيزده قله رساند و حالا فقط  صعود به قله "لوتسه" را براي پيوستن به باشگاه هاي هشت هزاري هاي دنيا پيش روي دارد. اين گزارش حاكي ست؛ يكي ديگر از كوه نوردان كشورمان دكتر عليرضا بهپور نيز موفق به صعود اين قله شد.
«عظيم قيچي ساز» موفق شد قله ا«اورست» را براي دومين بار و اين بار بدون کمک شرپا و اکسيژن مصنوعي صعود کند. او اکنون در کمپ 4 در سلامت کامل به سر مي برد.
نخستين صعود هشت هزار متري «عظيم قيچي ساز» بر فراز بلند ترين قله جهان «اورست»  در سال 1384  انجام شده است

 @tabrizmount

1395-02-30    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com