مرگ یک شرپا مانع از صعود کوه‌نوردان ایرانی به قله «لوتسه» شد!

 درحالی که ۵ کوه‌نورد کشورمان در ۵۰ متری قله 8516 متری «لوتسه» قرار داشتند، یکی از شرپاهای حاضر در منطقه هنگام بیرون آوردن طناب ثابت از زیر برف، مسافت زیادی را سقوط کرد و از نظرها پنهان شد.  سایر کوه‌نوردان حاضر و شرپاهای دیگر نیز برای همدردی و دوری از خطر بیشتر به کمپ ۴ بازگشتند. هم اکنون ۵ کوه‌نورد ایرانی در کمپ ۴ در سلامت به سر می‌برند و امشب به کمپ ۲ بازخواهند گشت.
 @tabrizmount

1395-02-31    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com