گزارش تصویری استقبال از هیمالیا نوردان در تبریز

گزارش تصويري بازگشت هيماليانوردان كشورمان در ميان استقبال جامعه کوهنوردی ، مسئولين ، پيش كسوتان، هم نوردان، خانواده ها و بستگان،  یکشنبه 16 خرداد فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز
 

گزارش تصویری استقبال از هیمالیا نوردان  "عظیم قیچی ساز " در تبریز

گزارش تصویری استقبال از هیمالیا نوردان  "عظیم قیچی ساز " در تبریز

گزارش تصویری استقبال از هیمالیا نوردان  "عظیم قیچی ساز " در تبریز

گزارش تصویری استقبال از هیمالیا نوردان  "عظیم قیچی ساز " در تبریز

گزارش تصویری استقبال از هیمالیا نوردان  "عظیم قیچی ساز " در تبریز

گزارش تصویری استقبال از هیمالیا نوردان  "عظیم قیچی ساز " در تبریز
 
عکس ها از  : مجید فرهمندی


@tabrizmount

1395-03-17    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com