اطلاعیه کارگروه آموزش / سیر مراحل برگزاری کلاس های کارآموزی و پیشرفته

1- درخواست کتبی برگزار کننده از هییت کوهنوردی استان حداقل یکهفته قبل از برگزاری برای دوره های مقدماتی و حداقل دو هفته برای دوره های پیشرفته 
 
برگزارکنندگان دوره ها در شهرستان ها باید درخواست خود را از طریق هیئت شهرستان به هیئت استان ارسال نمایند
 
درخواست دوره باید نشانگر تاریخ و مکان دقیق برگزاری دوره باشد و در صورت مشخص بودن مدرس و مربی دوره نام مدرس و مربی باید در درخواست درج شده باشد
 
2- برگزاری دوره توسط برگزار کننده با رعایت کلیه ضوابط آیین نامه آموزشی فدراسیون بر اساس آخرین طرح درس مصوب فدراسیون کوهنوردی 
 
3- ارائه ریز نمرات تکمیل شده و فیش های مربوط به دوره، توسط برگزار کننده حداکثر یک ماه پس از تاریخ برگزاری دوره
 
توجه: مطابق با شیوه نامه آموزشی بجز هیئت های کوهنوردی استان و شهرستان ها، باشگاه ها و گروه های دارای مجوز رسمی اجازه برگزاری دوره های کارآموزی را دارند 
 
عدم رعایت مراحل و ضوابط فوق باعث ابطال دوره و عدم ارسال مدارک به فدراسیون خواهد بود
 
بدیهی است پس از راه‌اندازی کامل پرتال فدراسیون مراحل فوق از طریق پرتال انجام خواهد شد
 
با تشکر کارگروه آموزش هیئت کوهنوردی استان@tabrizmount

1395-03-22    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com