آمار دوره های کارآموزی و پیشرفته برگزار شده در سال 94 هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

 تعداد کل دوره های برگزار شده 61 دوره 
تعداد کل کارآموزان 713 نفر آقایان 546 نفر (77%) بانوان 167 نفر (33%)
 
تفکیک تعداد دوره ها و کارآموزان بر اساس نوع کارآموزی:
 • کارآموزی کوهپیمایی 20 دوره 203 کارآموز 
 • کار آموزی مقدماتی برف 6 دوره 47 کارآموز
 • کارآموزی پیشرفته برف 4 دوره 23 کارآموز
 • کار آموزی مقدماتی سنگ 6 دوره 47 کارآموز
 • کارآموزی پیشرفته سنگ 3 دوره 17 کارآموز
 • کارآموزی مقدماتی غارنوردی 2 دوره 46 کارآموز(در قالب آزمون دوره مقدماتی غارنوردی)
 • کاراموزی نقشه خوانی 8 دوره 91 کارآموز
 • کارآموزی جی پی اس 4 دوره 46 کارآموز
 • مبانی جستجو و نجات 2 دوره 24 کارآموز
 • مبانی محیط زیست 2 دوره 52 کارآموز
 • مقدماتی پزشکی کوهستان 1 دوره 28 کارآموز
 • هواشناسی  3 دروه 92 کارآموز
 
هیئت کوهنوردی شهرستانها به ترتیب فعالیت در برگزاری دوره های آموزشی عبارتند :
1- شهرستانن مرند با برگزاری 7 دوره 
2- شهرستان سردرود با برگزاری 5 دوره 
3- شهرستان بناب با برگزاری 4 دروه
4 - شهرستان های مراغه و جلفا هر کدام  با برگزاری 3 دوره
5 - شهرستان اهر با برگزاری 2 دوره
6 - شهرستان میانه با برگزاری 1 دوره
 
باشگاه و گروه های کوهنوردی به ترتیب فعالیت در برگزاری دوره های آموزشی عبارتند:
1 - باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ تبریز با برگزاری 13 دوره
2 - گروه کوهپیمایی سلطان ساوالان با برگزاری 5 دوره
3 - گروه کوهنوردی آذر جوان با برگزاری 4 دوره 
4  -  گروه کوهنوردی بابک و گروه کوهپیمایی یاغیش هرکدام با برگزاری 2 دوره 
5 - موسسه الدوز ،گروه کوهنوردی علم ،گروه کوهنوردی شرکت موتوژن هرکدام با برگزاری 1 دوره
 
کارگروه آموزش هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی از تمامی هیئت های شهرستانها ،باشگاه و گروه های کوهنوردی مدرسان و مربیان که در امر آموزش فعال بودند تقدیر و تشکر می نماید با آرزوی نهادینه شدن بحث آموزش در کوهنوردی استان و به امید همکاری هرچه بهتر سایر شهرستانها و گروه ها کوهنوردی استان
 
کارگروه آموزش هیئت کوهنوردی استان@tabrizmount

1395-03-23    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com