ثبت و ارسال تمامی دوره‌های آموزشی از طریق اتوماسیون صدور احکام فدراسیون

 به آگاهی می‌رساند؛ به منظور حفظ و صیانت محیط زیست و کاهش زمان صدور احکام دوره‌های آموزشی و با توجه به تکمیل فرآیند صدور احکام در هیأت‌های استان سراسر کشور می‌بایست تمامی دوره‌ها از تاریخ 12 تیر 95 فقط از طریق اتوماسیون صدور احکام (پرتال فدراسیون) و فقط از طریق برگزارکنندگان مورد تأیید هیأت‌های استان اقدام شود. در غیر اینصورت از پذیرش دوره‌هایی که پس از تاریخ مذکور (12 تیر ماه) به صورت کاغذی و دستی ارسال شوند، معذور خواهیم بود و نسبت به صدرو حکم این دوره‌ها هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد....
 
به منظور حفظ حقوق کارآموزان و تسریع در صدور حکم ایشان به نکات بالا توجه نمایید.

لینک ثبت نام :      http://portal.msfi.ir/Login.aspx
 @tabrizmount

1395-04-05    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com