نتیجه دوره بازآموزی مربیان درجه 2 برف و یخ / 2 تا 4 تیر 95 در «حسن در»

 پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه 2 برف و یخ از تاریخ 2 تا 4 تیر ماه 95 در منطقه حسن‌در، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد: ...


¯ اعتبار بازآموزی تا پایان 30 آبان 1398 می‌باشد.
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

1

جواد نصیرزاده

مدرس پیشرفته

8

ساسان کرم‌خانی

مدرس پیشرفته

2

محمدحسین جلالی

مدرس پیشرفته

9

مهدی فراهانی

مدرس پیشرفته

3

آرانیک وسکانیان

مدرس پیشرفته

10

اسماعیل اسماعیل‌زاده

مدرس پیشرفته

4

میرعلی آقاسیدی

مدرس پیشرفته

11

محمد حسینی

مدرس پیشرفته

5

حسین مقدم

مدرس پیشرفته

12

حامد حاجی‌زاده

مدرس کارآموزی

6

حمیدرضا شفقی

مدرس پیشرفته

13

پروین رضایی

مدرس پیشرفته

7

کاوه کاشفی

مدرس پیشرفته

14

فاطمه فرید

مدرس پیشرفته
@tabrizmount

1395-04-15    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com