اعلام ارتفاع دقیق قله «دماوند» 5609.2 متر

اعلام ارتفاع دقیق قله «دماوند» : 5609.2 متر
بنابر اعلام کارشناسان سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص ارتفاع دقیق قله دماوند، بام ایران، به آگاهی می‌رساند؛ ملاک ارتفاع این کوه بر اساس اندازه‌گیری ثقل و ارتفاع صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان نقشه‌برداری کشور، عدد 5609.2 متر می‌باشد که در سال 1385 به ثبت رسیده است. لذا مقتضی است در کلیه اسناد و مدارک ارتفاع فوق منظور گردد....
 @tabrizmount

1395-04-22    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com