مسئول کمیته روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی منسوب شد

رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی طی حکمی آقای حسین عباس زاده را به سمت مسئول کمیته روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی منسوب کردند.

@tabrizmount

1395-04-27    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com