اطلاعیه / آخرین مهلت ارسال مدارک و پایان‌نامه 31 شهریور 1395

 با توجه به پایان مهلت ارسال مدارک و پایان‌نامه‌های قبول‌شدگان در دوره‌های مربیگری سال 94 ، به آگاهی می‌رساند؛ آخرین مهلت ارسال مدارک و پایان‌نامه 31 شهریور 1395 می‌باشد و دوره‌های نفراتی که پس از مهلت مقرر جهت تکمیل مدارک خود اقدام نمایند ابطال شده و هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد...
 @tabrizmount

1395-05-01    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com