اطلاعیه تسریع در روند صدور احکام در پرتال جامع فدراسیون

 به آگاهی می‌رساند؛ جهت تسریع در روند صدور احکام در پرتال جامع فدراسیون برگزارکنندگان، مدرسان و مربیان و هیئت‌های کوه‌نوردی به نکات زیر توجه کافی نمایید: ...
 
1ـ تقاضای برگزاری دوره حداقل دو هفته قبل از تاریخ دوره به هیئت استان (توسط برگزارکننده)
 
2ـ تائید یا عدم تائید برگزاری دوره حداکثر 5 روز پس از تقاضای برگزارکننده (توسط هیئت استان)
 
3ـ تکمیل نفرات شرکت‌کننده و آپلود پیش‌نیاز (هنگام اضافه نمودن فرد به لیست) تا روز قبل از دوره و ارسال به مدرس (توسط برگزارکننده)
 
4ـ ثبت ریزنمرات و ارسال به برگزارکننده حداکثر 15 روز از شروع دوره (توسط مدرس و مربی دوره)
 
5ـ پس از ارسال مدرس؛ تکمیل و ارسال لیست حداکثر 3 روز به هیئت استان (توسط برگزارکننده)
 
6ـ پس از دریافت از برگزارکننده؛ ارسال لیست به فدراسیون جهت بررسی و تائید حداکثر 3 روز (توسط هیئت استان)
 
بدیهی است روند این مراحل پس از پایان دوره می‌تواند کمتر از دو روز باشد و صدور حکم حداکثر یک هفته صورت پذیرد.
 
خواهشمند است برگزارکنندگان، مدرسان و مربیان و هیئت‌های استان به این روند توجه کامل نموده و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
 
شایان ذکر است تاریخ‌های مذکور از 1 شهریور 95 در پرتال به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد و کوتاهی از طرف هر کدام از مجریان برگزاری دوره‌ها (برگزارکننده، مدرس، مربی و یا هیئت استان) باشد یوزر مربوطه غیرفعال و هیچ‌گونه عذری پذیرفته نخواهد بود. به همین منظور تقاضا می‌شود نسبت به اجرایی نمودن این بخشنامه اقدام نمایید.@tabrizmount

1395-05-04    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com