نتیجه آزمون ورودی مربیگری درجه 3 سنگ‌نوردی/ پل‌خواب

 پیرو برگزاری آزمون ورودی مربیگری درجه 3 سنگ‌نوردی در تاریخ 24 تیر ماه 95 در منطقه پل‌خواب، نتیجه آزمون به شرح پیوست اعلام می‌شود: ...

 
¯ توجه:  
 
ـ نفرات مشروط می‌بایست با آمادگی بیشتر عملی و تئوری در دوره شرکت نمایند.
 
ـ بدیهی است در دوره مربیگری در صورت عملکرد ضعیف مردود خواهند شد.
 
مقتضی است هیأت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان‌ها در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی مراتب مذکور اقدام نمایند.
 @tabrizmount

1395-05-03    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com