نتیجه دوره بازآموزی مربیگری درجه 3 سنگ‌نوردی / پل خواب

 نظر به برگزاری دوره بازآموزی مربیگری درجه 3 سنگ‌نوردی آقایان و بانوان از تاریخ 30/تیر/95 لغایت 01/مرداد/95 در منطقه پل‌خواب، نتیجه دوره به شرح پیوست اعلام می‌شود: ...

 
¯ توجه:  شایان ذکر است اعتبار این بازآموزی تا 30 آبان ماه 1398 می‌باشد.
 @tabrizmount

1395-05-03    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com