برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه توریستی آبشار گل آخور به میزبانی شهرستان ورزقان در تاریخ 22 مرداد 95 اجرا گردید.
در این همایش استانی شهرستان ورزقان میزبان بیش از 130 نفر از کوه بانوان گروه های کوهنوردی ازشهرهای تبریز، اهر، اسکو ،مرند، جلفا .هریس  ورزقان و کوه بانوان استان بود و شرکت کنندگاه برای صبحانه و نهار میهمان مجریان برنامه بودند.
از مسئولین محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ورزقان ، هیات کوهنوردی بویژه کارگروه بانوان ورزقان و هیات ورزشهای همگانی ورزقان کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخوربرگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

برگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخوربرگزاری همایش استانی کوهروی بانوان در منطقه آبشار گل آخور

 
 @tabrizmount

1395-05-23    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com