سالنهای سنگنوردی استان

سالن گنجويان
سالن تلاش
سالن برق
سالن دانشگاه
سالن ماشين سازي
اهر
سراب
سردرود
مراغه
مرند

نام سالن : سالن گنجويان
  آدرس : در محل سالن ورزشي گنجويان در خيابان ششگلان  
  توضيحات :

داراي دو ديواره از نوع پراميد و يك كنج در حال احداث‌ ، متعلق به هيئت كوهنورد استان

سالن گنجويان روزهاي فرد از ساعت 5/4 الي 5/6 براي ارائه خدمات به طيف جوانان و نوجوانان باز مي باشد  .

اين ديواره با همت و تلاش آقايان : سيامك غضنفرزاده ، جواد جباري اقدم ( تبريز كسري ) ، صادق قلي زاده ، كريم سكوتي ، هادي دمشقي و علي شائقي به سرپرستي و طراحي آقاي سيامك غضنفر زاده از سالن فتح خيبر به اين محل انتقال و راه اندازي گرديده است.
بدينوسيله از زحماتشان تقدير و تشكر ميگردد، بخصوص از زحمات آقاي سيامك غضنفرزاده كه در رشد و ارتقاء ورزش سنگ نوردي در استان تلاش زيادي نموده اند.

 
  تصوير :   ديواره  سالن گنجويان  
       
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com